Originally published in Dagbladet, January 8, 2001, Oslo, p. 15.


Lagde selvlysende kanin
...vil skape genmodifisert hund

Den omstridte, brasilianske kunstneren Eduardo Kac vakte oppsikt med Alba - en grønn, selvlysende, genmodifisert
kanin. Nå har han planer om å skape en genmodifisert hund.

Av MORTEN STOKKAN
Mandag 8. januar 2001 8:51

Dyrevernaktivister og motstandere av genteknologi raser mot den Chicago-bosatte kunstneren, skriver det britiske tidsskriftet
New Scientist.

Eduardo Kac ønsker at kaninen Alba skal bli en del av hans familie, men laboratoriet der kaninen ble født nekter å gi slipp
på den.

Der mener de at Kacs familie ikke er det rette stedet for et laboratoriedyr.

Savner kaninen
Kac savner kaninen sin, og sørger over atskillelsen. Da han så det selvlysende dyret for første gang, ble han målløs. For å
lyse grønt, må kaninen først utsettes for blått lys.

- Jeg finner ikke ord. Da jeg holdt henne og så at hun lyste, var det helt ubeskrivelig, sier Eduardo Kac til New
Scientist.

Eduardo Kac skapte Alba ved å sette inn et gen for et grønt, selvlysende protein (GFP) i kaninegget. Genet er klonet fra en
manet og er blitt et viktig verktøy i cellebiologien. Det er ikke påvist noen skadelige effekter hos organismer som har fått
tilført dette genet.

Vil skape hund
Den selvlysende kaninen Alba, og den planlagte hunden, er kunstnerens bidrag til debatten om etikk og genteknologi.

- Jeg vil gjerne skape en genmodifisert hund som kjæledyr i familien. Akkurat som kaninen, ville den bli høyt elsket,
sier Kac.

Allerede neste sommer kan eksperimentet la seg gjennomføre.

Du kan lese mer om kaninen Alba og Eudardo Kac på

www.ekac.org

Det er uvisst om han i framtiden vil prøve å framstille rosa elefanter.


Artikkelen kan også leses på nett: http://www.dagbladet.no/nyheter/2001/01/08/235878.html
Dagbladet © 2000


Back to Kac Web