Originally published in Ingenioren|Net, Koppenhagen, 19/09/2000 (Danish)


Protester mod selvlysende kanin


Franske forskere har
gen-modificeret en almindelig hvid
kanin med et selvlysende gen fra
en vandmand.

Af Karen Margrethe Ørnstrup
kma@ing.dk

Franske genetikere har konstrueret en
selvlysende kanin til kunstneren og
forfatteren Eduardo Kac, men vil ikke
udlevere den til hans hjem og familie.
Det var ellers tanken, at kaninen skulle
være familiens kæledyr, når den havde
været brugt til sit egentlige formål: At
skabe debat om genmanipulering af
forsøgsdyr.

Kaninen Alba ligner andre hvide
kaniner i almindelig dagslys, men bliver
den udsat for såkaldt "sort lys"
(ultraviolet lys), lyser den kraftigt grønt.


Omfattende protester
Forskere fra National Institute of
Agronomic Research i Frankrig, der har
konstrueret kaninen tør ikke udlevere
dyret på grund af omfattende protester
fra dyrebeskyttelsesorganisationer.

Kaninen Alba blev skabt ved zygote
mikroinjektion, ved hjælp af det
selvlysende protein fra den
fluoriserende vandmand Aequorea
victoria. Forskerene fordoblede
proteinets evne til at lyse og sprøjtede
det ind i en befrugtet kaninægcelle. Da
cellen delte sig fulgte det grønne gen
med som en integreret del af hele
kaninen. Genet kaldes EGFG
(enhanced genetic fluorescent gene).

Det er ikke første gang, et dyr er blevet
genmanipuletet til at være selvlysende.
Man har tidligere skabt selvlysende
mus til forsøgsbrug.
Det selvlysende gen har været kendt i
en årrække, og man eksperimenterer
blandt andet med at bruge det til at
koble på cancer-celler, så det bliver
lettere at se virkningerne af
cancer-terapi.

Eduardo Kac er assisterende professor
i kunst og teknologi på School of Art
Institute of Chicago. Han beskæftiger
sig med de filosofiske og politiske
dimentioner i
kommunikationsprocesser.

Selvom Eduardo Kac er ked af, at han
ikke kan få sit kæledyr med hjem,
mener han, at projektet har bidraget til
at stimulere debatten om forsøgsdyr.