KLIK Magazin , January 11, 2002, Croatia. <http://www.klik.hr/naslovnica/kultura/200201110002005.html>


Fluorescentni zeko kao umjetniãki predmet

Brazilski umjetnik Eduardo Kac pretvorio je malog zeku u svjetleçu instalaciju i to tako da mu je izmijenio DNA, tj. dodao protein iz azijske meduze, koji se inaãe koristi u istraÏivanjima raka kao marker boleäçu zahvaçenih stanica.

Zeleni zeko svijetli samo kada je izloÏen UV zrakama, a navodno ne sluÏi znanstvenim istraÏivanjima, veç iskljuãivo kao umjetniãki artefakt, koji çe potaknuti javnost na razmi‰ljanje o genetskim manipulacijama.

Nakon äto je zeko ispunio svoju ulogu na izloÏbi u francuskom Avignonu, mali zeleni je sada ponovno postao kuçni ljubimac umjetnikove kçeri.

Trenutno Eduardo Kac radi na projektu zvanom fluorescentni psiç.


Back to Kac Web